EKSKLUZIVNA OPREMLJENOST

GARANTIRANA PRIVATNOST

EDUCIRANO OSOBLJE

SLOBODAN ODABIR TERMINA

 

Radite sa personalnim trenerom da bi postigli najviši rang usluge.
Naša ponuda programa i educiranost trenera stalno vas stimuliraju.

Granica nema

 

ŽELIM TERMIN

 

taja health-trening
taja health-ambijent
taja health-clanice
taja health-fashion
taja health trening mobile
taja health ambijent mobile
taja health clanice mobile
taja health fashion mobile
taja healthclub lokacija

HEALTH CLUB LOKACIJA

Vlaška 103, 10000 Zagreb

HEALTH CLUB KONTAKT

091/5429 013